Πληροφορίες

Οργάνωση:
Ελληνική Εταιρεία Παθολογικής Ανατομικής

Ημερομηνία Διεξαγωγής:

13-16 Ιουνίου 2018

Τόπος Διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Makedonia Palace, Θεσσαλονίκη

Πιστοποίηση Παρακολούθησης:
Βάσει της τελευταίας εγκυκλίου του ΕΟΦ, θα υπάρχει σύστημα καταμέτρησης του χρόνου παρακολούθησης.
Με τη λήξη του συνεδρίου θα δίνεται πιστοποιητικό σ’ όσους έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 60%
των συνολικών ωρών του προγράμματος.
Ο αριθμός των Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) που θα χορηγηθεί στους Συνέδρους,
θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης

Γραμματεία
E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-98 80 032 Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.events.gr